X3 = Annemarie van Hooff, Ria Volk en Arjenne Vossepoel. Het kunstenaarscollectief werkt sinds 2015 aan gezamenlijke exposities. In verschillende disciplines vinden wij elkaar: verschil valt weg, versterkt. Vasthouden, loslaten, dingen, een leven, een liefde. Graag maken wij op locatie ruimtelijke installaties, foto’s, film en meer nog verhalende beelden.

 

 

X3 – Sine Cure

In de periode januari t/m maart 2018 initieerde Firma Van Drie in de Jeruzalemkapel het kunstproject ‘Uit-Zicht’ in samenwerking met Museum Gouda en Zorgpartners Midden-Holland. Kunstenaars werden uitgenodigd nieuw werk te maken aan de hand van het thema ‘Ouderen’, hun positie in de maatschappij, ouder worden, tijd.

X3 heeft hierop een registratie gemaakt in de vorm van ruimtelijke installatie ‘Sine Cure”:
Ogen kijken ons aan, zijn het de ouderen? Of zijn wij het zelf? Reeds bij binnenkomst in de ruimte weet je ogen op je gericht… Bij nadere beschouwing lijkt (leef)tijd tegelijk waarneembaar en verdwenen…
Wat leeft er onder ouderen en hun omgeving? Waar vinden we het bijzondere, kleine en het universele? Is het in zorg, aandacht, intimiteit? Medicijnkastjes als persoonlijk en universeel object hebben al die elementen in zich….
Zorg en aandacht voor jezelf: vitaal blijven. In onze huidige samenleving zijn er veel ouderen die actief blijven, met de blik op de buitenwereld gericht…. maar er is ook een andere kant… Zorg en aandacht voor de ander: de dichte medicijnkastjes tonen ons niet de inhoud, de ander kijkt ons aan vanuit een schijnbaar eenzame positie. Wie komt er nog koffie bij je drinken, wie heeft die tijd, geeft je die aandacht? Hiermee wordt een link gelegd met het met alg begroeide koffiekopje in het aquarium. Raamfolies laten ons de inhoud van die kastjes zien en benemen ons tegelijk het uitzicht. Wat raakt uit zicht? Door het uitzicht weg te halen wordt de kijker op een ander been gezet en tegelijkertijd ook bevraagd:Wat is JOUW uitzicht?

 

 

X3 – Water op water

In het kader van de 23 november 2017 gehouden Waterconferentie / Kunstroute Gouds Peil maakte Kunstenaarscollectief X3 twee installaties op het water, aansluitend bij de thematiek van waterpeilverhoging en natte voeten van de stad:
Water op water – drijvend object in de Turfmarkt
Tot het hemelwater – installatie in de Donkere Sluis
als we niets doen
wenen Goudse zielen droog
en IJsselen wij nors op stelten
peilen wij duurzaam verder
en torsen onze fundamenten
tot horizonnen hemelwater
op water
op water


‘X3 weet weer te verrassen met poëtisch werk!’
‘Wat een mooie foto’s ook!’

 

X3 – Klam

Ruimtelijke installatie met behulp van fotografie, collage en gemengde techniek, 2017
Kunstenaarscollectief X3 is Annemarie van Hooff, Ria Volk en Arjenne Vossepoel, is verhalen, een leven, een liefde.
Water als noodzaak voor leven kent ook een andere kant. Klam als beeld, metafoor voor onbeschut, ontberen, klappertanden, kippevel, zonder hemd, sokken met gaten, waterkoud en zweten. Niet blijven kunnen zonder of ook wel met, te veel van te weinig. Kelder. Tocht.
Ieder kent zijn eigen Klam. Verhaal.
De toeschouwer wordt uitgenodigd uit de verzameling foto’s zijn eigen verhaal neer te leggen, achter te laten…


Rillerig. Poëzie. Mooi verhalende beelden en dat keer drie

 

X3 – De som der dingen

Ruimtelijke installatie met behulp van fotografie, film, geluid, collage 2015, 2016
Kunstenaarscollectief X3 is Annemarie van Hooff, Ria Volk en Arjenne Vossepoel. In meerdere disciplines vinden we elkaar; verschil versterkt en valt weg. Vasthouden, loslaten, dingen, een leven, een liefde. Associatie, experiment, onderzoeken en opnieuw… verbinden. ‘De som der dingen’ is de eerste expositie in een reeks met het thema verhalende verzamelingen bij het verglijden van de tijd. De tentoonstelling bestaat uit een installatie van associatieve beelden in de ruimte, met gebruikmaking van foto’s, film en geluid. In de ruimte komt beelddrieluik ‘Schijnbaar eindeloos’ centraal naar voren, waar omheen een collage van ruim 200 foto’s, een fotofilmstrip, schilderijen, ruimtelijke installaties en objecten, waarin thema’s terugkeren, vervormen, verglijden te midden van stilte en geluid. Mede onderdeel van de expositie vormt de Openingsperformance en ‘Avond van weemoed en melancholie’, waaraan meerdere dichters, performers, kunstenaars deelnemen. X3 maakt samen ‘meer’… Juni 2016, Firma Van Drie, Gouda.


“Wonderlijk prachtig, poëtische tentoonstelling”
“Dit smaakt naar méér!”