Uit zicht

Uit zichtUit zicht

10 juni 2015hoe waarachtig kan de zon
jouw gezicht doen schijnen
hoe veerkrachtig kan de wind
door jouw gedachten heen
waar herinneringen zachtjes zingen
in mijmering de nacht doorbrengen
en je stem je verder
niets zeggend heeft verstaan
en als door woordloos spreken
breek je opstaand uit je inzicht
waar dromen samen dansen gaan