Transparant

transparant.Transparant

7 april 2014je heft je gezicht
naar de sterren
en manen heen
en mijn ogen
ogen verder
weg van dichtbij
je zucht naar sussen
rust je vluchten
verhult en ontdekt je
in zonlicht weerkaatst
je schemertransparant