Gaan

GaanGaan

12 mei 2014haar ogen deinen mee met de wind
haar haren vormen wapperende strepen
en haar schaduw toont haar gestalte
in het licht tegen de horizon
haar stem weerkaatst alle kleuren
springt klinkend op tegen
al wat haar weerstand bood
en zij spiert haar spanne
meet zich gereed zich
en klimt zich vlammend hoog